لیست قیمت تشک رویا

لیست قیمت تشک رویا

لیست قیمت تشک رویا به روز در این صفحه قرار میگیرد . تشک رویا از تولید کنندگان بزرگ تشک و کالای خواب است که محصولات متفاوتی در این زمینه تولید می کند که علاوه بر پخش آن در داخل میهن به کشورهای همسایه نیز صادر میکند، تشک رویا با تولید محصولات مختلف کالای خواب از سال 1363 کمر به خدمت رسانی برای عموم مردم ایران بسته است و ارائه دهنده تشک هایی با کیفیت ایده آل در سه نوع تشک رویا فنر مدیکال یا طبی، تشک رویا فنر منفصل یا الترا و تشک رویا فنر فانل یا متصل می باشد.

لیست قیمت تشک رویا به روز در این صفحه قرار دارد .

 


ردیف

مدل محصولات

ابعاد

نوع

تضمین کیفیت

فی( ریال)

ارزش افزوده (9%)

 

قیمت مصرف کننده

1

تشک رویا اولترا پلاس+ محافظ

90* 200

فنر منفصل 

9سال

67,200,000

6,048,000

73,248,000

2

تشک رویا اولترا پلاس+ محافظ

100* 200

فنر منفصل 

9سال

74,677,500

6,720,975

81,398,475 

3

تشک رویا اولترا پلاس+ محافظ

120*200

فنر منفصل 

9سال

89,605,000

8,064,450

97,669,450

4

تشک رویا اولترا پلاس+ محافظ

140*200

فنر منفصل 

9سال

104,532,500

9,407,925

113,940,425

5

تشک رویا اولترا پلاس+ محافظ

160*200

فنر منفصل 

9سال

119,472,500

10,752,525

130,225,025

6

تشک رویا اولترا پلاس+ محافظ

180*200

فنر منفصل 

9سال

134,400,000

12,096,000

146,496,000

7

تشک رویا اولترا پلاس+ محافظ

200*200

فنر منفصل 

9سال

149,327,500

13,439,475

162,766,975

8

تشک رویا مدیکال پلاس+ محافظ

90*200

اسفنجی

6سال

67,200,000

6,048,000

73,248,000

9

تشک رویا مدیکال پلاس+ محافظ

100*200

اسفنجی

6سال

74,677,500

6,720,975

81,398,475

10

تشک رویا مدیکال پلاس+ محافظ

120*200

اسفنجی

6سال

89,605,000

8,064,450

97,669,450

11

تشک رویا مدیکال پلاس+ محافظ

140*200

اسفنجی

6سال

104,532,500

9,407,925

113,940,425

12

تشک رویا مدیکال پلاس+ محافظ

160*200

اسفنجی

6سال

119,472,500

10,752,525

130,225,025

13

تشک رویا مدیکال پلاس+ محافظ

180*200

اسفنجی

6سال

134,400,000

12,096,000

146,496,000

14

تشک رویا مدیکال پلاس+ محافظ

200*200

اسفنجی

6سال

149,327,500

13,439,475

162,766,975

15

محافظ تشک پلاس

160* 200

پارچه ضدآب

....

3,000,000

270,000

3,270,000

16

محافظ تشک پلاس

180* 200

پارچه ضدآب

....

3,337,500

300,375

3,637,875

17

محافظ تشک پلاس

90* 200

پارچه ضدآب

....

4,000,000

360,000

4,360,000

18

محافظ تشک پلاس

120* 200

پارچه ضدآب

....

4,662,500

419,625

5,082,125

19

محافظ تشک پلاس

140* 200

پارچه ضدآب

....

5,337,500

480,375

5,817,875

20

محافظ تشک پلاس

160* 200

پارچه ضدآب

....

6,000,000

540,000

6,540,000

21

محافظ تشک پلاس

180* 200

پارچه ضدآب

....

6,662,500

599,625

7,262,125

 


  تشک رویا

  

ردیف

مدل محصولات

ابعاد

مشخصات

تضمین کیفیت

فی( ریال)

 ارزش افزوده (9%)

 

قیمت مصرف کننده

(ریال)

22

تشک رویا اولترا 1+ محافظ

90 * 200

فنر منفصل و cell

8 سال

41,750,000

3,757,500

45,507,500

23

تشک رویا اولترا 1+ محافظ

100 * 200

فنر منفصل و cell

8 سال

46,387,500

4,174,875

50,562,375

24

تشک رویا اولترا 1+ محافظ

120 * 200

فنر منفصل و cell

8 سال

55,662,500

5,009,625

60,672,125

25

تشک رویا اولترا 1+ محافظ

140 * 200

فنر منفصل و cell

8 سال

64,937,500

5,844,375

70,781,875

26

تشک رویا اولترا 1+ محافظ

160 * 200

فنر منفصل و cell

8 سال

74,212,500

6,679,125

80,891,625

27

تشک رویا اولترا 1+ محافظ

180 * 200

فنر منفصل و cell

8 سال

83,500,000

7,515,000

91,015,000

28

تشک رویا اولترا 1+ محافظ

200 * 200

فنر منفصل و cell

8 سال

92,775,000

8,349,750

101,124,750

29

تشک رویا اولترا 2+ محافظ

90 * 200

فنر منفصل پاکتی

8 سال

38,500,000

3,465,000

41,965,000

30

تشک رویا اولترا 2+ محافظ

100 * 200

فنر منفصل پاکتی

8 سال

 42,775,000

3,849,750

46,624,750

31

تشک رویا اولترا 2+ محافظ

120 * 200

فنر منفصل پاکتی

8 سال

51,325,000

4,619,250

55,944,250

32

تشک رویا اولترا 2+ محافظ

140 * 200

فنر منفصل پاکتی

8 سال

59,887,500

5,389,875

65,277,375

33

تشک رویا اولترا 2+ محافظ

160 * 200

فنر منفصل پاکتی

8 سال

68,437,500

6,159,375

74,596,875

34

تشک رویا اولترا 2+ محافظ

180 * 200

فنر منفصل پاکتی

8 سال

77,000,000

6,930,000

83,930,000

35

تشک رویا اولترا 2+ محافظ

200 * 200

فنر منفصل پاکتی

8 سال

85,550,000

7,699,500

93,249,500

36

تشک رویا اولترا 3+ محافظ

90 * 200

فنر منفصل پاکتی

7 سال

34,500,000

3,105,000

37,605,000

37

تشک رویا اولترا 3+ محافظ

100 * 200

فنر منفصل پاکتی

7 سال

38,325,000

3,449,250

41,774,250

38

تشک رویا اولترا 3+ محافظ

120 * 200

فنر منفصل پاکتی

7 سال

46,000,000

4,140,000

50,140,000

39

تشک رویا اولترا 3+ محافظ

140 * 200

فنر منفصل پاکتی

7 سال

53,662,500

4,829,625

58,492,125

40

تشک رویا اولترا 3+ محافظ

160 * 200

فنر منفصل پاکتی

7 سال

61,325,000

5,519,250

66,844,250

41

تشک رویا اولترا 3+ محافظ

180 * 200

فنر منفصل پاکتی

7 سال

69,000,000

6,210,000

75,210,000

42

تشک رویا اولترا 3+ محافظ

200 * 200

فنر منفصل پاکتی

7 سال

76,662,500

6,899,625

83,562,125

43

تشک رویا اولترا 4+ محافظ

90 * 200

فنر منفصل پاکتی

6 سال

30,500,000

2,745,000

33,245,000

44

تشک رویا اولترا 4+ محافظ

100 * 200

فنر منفصل پاکتی

6 سال

33,887,500

3,049,875

36,937,375

45

تشک رویا اولترا 4+ محافظ

120 * 200

فنر منفصل پاکتی

6 سال

40,662,500

3,659,625

44,322,125

46

تشک رویا اولترا 4+ محافظ

140 * 200

فنر منفصل پاکتی

6 سال

47,437,500

4,269,375

51,706,875

47

تشک رویا اولترا 4+ محافظ

160 * 200

فنر منفصل پاکتی

6 سال

54,212,500

4,879,125

59,091,625

48

تشک رویا اولترا 4+ محافظ

180 * 200

فنر منفصل پاکتی

6 سال

61,000,000

5,490,000

66,490,000

49

تشک رویا اولترا 4+ محافظ

200 * 200

فنر منفصل پاکتی

6 سال

67,775,000

6,099,750

73,874,750

 

تشک رویا 

ردیف

مدل محصول

ابعاد

مشخصات

تضمین کیفیت

فی( ریال)

 ارزش افزوده (9%)

قیمت مصرف کننده ریال

50

تشک رویا مدیکال 1

90* 200

اسفنجی

5سال

40,125,000

3,611,250

43,736,250

51

تشک رویا مدیکال 1

100*200

اسفنجی

5سال

44,587,500

4,012,875

48,600,375

52

تشک رویا مدیکال 1

120*200

اسفنجی

5 سال

53,500,000

4,815,000

58,315,000

53

تشک رویا مدیکال 1

140*200

اسفنجی

5 سال

62,412,500

5,617,125

68,029,625

54

تشک رویا مدیکال 1

160*200

اسفنجی

5 سال

71,325,000

6,419,250

77,744,250

55

تشک رویا مدیکال 1

180*200

اسفنجی

5 سال

80,250,000

7,222,500

87,472,500

56

تشک رویا مدیکال 1

200*200

اسفنجی

5 سال

89,162,500

8,024,625

97,187,125

57

تشک رویا مدیکال 2

200 * 90

اسفنجی

5 سال

33,500,000

3,015,000

36,515,000

58

تشک رویا مدیکال 2

200*100

اسفنجی

5 سال

37,225,000

3,350,250

40,575,250

59

تشک رویا مدیکال 2

200*120

اسفنجی

5 سال

44,662,500

4,019,625

48,682,125

60

تشک رویا مدیکال 2

200*140

اسفنجی

5 سال

52,112,500

4,690,125

56,802,625

61

تشک رویا مدیکال 2

200*160

اسفنجی

5 سال

59,550,000

5,359,500

64,909,500

62

تشک رویا مدیکال 2

200*180

اسفنجی

5 سال

67,000,000

6,030,000

73,030,000

63

تشک رویا مدیکال 2

200*200

اسفنجی

5 سال

74,437,500

6,699,375

81,136,875

64

تشک رویا مدیکال 3

200 * 90

اسفنجی

5 سال

29,500,000

2,655,000

32,155,000

65

تشک رویا مدیکال 3

200*100

اسفنجی

5 سال

32,775,000

2,949,750

35,724,750

66

تشک رویا مدیکال 3

200*120

اسفنجی

5 سال

39,337,500

3,540,375

42,877,875

67

تشک رویا مدیکال 3

200*140

اسفنجی

5 سال

45,887,500

4,129,875

50,017,375

68

تشک رویا مدیکال 3

200*160

اسفنجی

5 سال

52,437,500

4,719,375

57,156,875

69

تشک رویا مدیکال 3

200*180

اسفنجی

5 سال

59,000,000

5,310,000

64,310,000

70

تشک رویا مدیکال 3

200*200

اسفنجی

5 سال

65,550,000

5,899,500

71,449,500

71

تشک رویا بونل 1

200 * 90

فنری

6 سال

25,500,000

2,295,000

27,795,000

72

تشک رویا بونل 1

200*100

فنری

6 سال

28,337,500

2,550,375

30,887,875

73

تشک رویا بونل 1

200*120

فنری

6 سال

34,000,000

3,060,000

37,060,000

74

تشک رویا بونل 1

200*140

فنری

6 سال

39,662,500

3,569,625

43,232,125

75

تشک رویا بونل 1

200*160

فنری

6 سال

45,337,500

4,080,375

49,417,875

76

تشک رویا بونل 1

200*180

فنری

6 سال

51,000,000

4,590,000

55,590,000

77

تشک رویا بونل 1

200*200

فنری

6 سال

56,662,500

5,099,625

61,762,125

78

تشک رویا بونل 2

200 * 90

فنری

5 سال

22,125,000

1,991,250

24,116,250

79

تشک رویا بونل 2

200*100

فنری

5 سال

24,587,500

2,212,875

26,800,375

80

تشک رویا بونل 2

200*120

فنری

5 سال

29,500,000

2,655,000

32,155,000

81

تشک رویا بونل 2

200*140

فنری

5 سال

34,412,500

3,097,125

37,509,625

82

تشک رویا بونل 2

200*160

فنری

5 سال

39,337,500

3,540,375

42,877,875

83

تشک رویا بونل 2

200*180

فنری

5 سال

44,250,000

3,982,500

48,232,500

84

تشک رویا بونل 2

200*200

فنری

5 سال

49,162,500

4,424,625

53,587,125

85

تشک رویا بونل 3

200 * 90

فنری

5سال

18,750,000

1,687,500

20,437,500

86

تشک رویا بونل 3

200*100

فنری

5سال

20,837,500

1,875,375

22,712,875

87

تشک رویا بونل 3

200*120

فنری

5سال

25,000,000

2,250,000

27,250,000

88

تشک رویا بونل 3

200*140

فنری

5سال

29,162,500

2,624,625

31,787,125

89

تشک رویا بونل 3

200*160

فنری

5سال

33,337,500

3,000,375

36,337,875

90

تشک رویا بونل 3

200*180

فنری

5سال

37,500,000

3,375,000

40,875,000

91

تشک رویا بونل 3

200*200

فنری

5سال

41,662,500

3,749,625

45,412,125

92

تشک رویا بونل 4

200*90

فنری

4 سال

15,125,000

1,361,250

16,486,250

93

تشک رویا بونل 4

200*100

فنری

4 سال

16,800,000

1,512,000

18,312,000

94

تشک رویا بونل 4

200*120

فنری

4 سال

20,162,500

1,814,625

21,977,125

95

تشک رویا بونل 4

200*140

فنری

4 سال

23,525,000

2,117,250

25,642,250

96

تشک رویا بونل 4

200*160

فنری

4 سال

26,887,500

2,419,875

29,307,375

97

تشک رویا بونل 4

200*180

فنری

4 سال

30,250,000

2,722,500

32,972,500

98

تشک رویا بونل 4

200*200

فنری

4 سال

33,612,500

3,025,125

36,637,625

99

تشک رویا بونل 5

200*90

فنری

3 سال

11,875,000

1,068,750

12,943,750

100

تشک رویا بونل 5

200*100

فنری

3 سال

13,200,000

1,188,000

14,388,000

101

تشک رویا بونل 5

200*120

فنری

3 سال

15,837,500

1,425,375

17,262,875

102

تشک رویا بونل 5

200*140

فنری

3 سال

18,475,000

1,662,750

20,137,750

103

تشک رویا بونل 5

200*160

فنری

3 سال

21,112,500

1,900,125

23,012,625

104

تشک رویا بونل 5

200*180

فنری

3 سال

23,750,000

2,137,500

25,887,500

105

تشک رویا بونل 5

200*200

فنری

3 سال

26,387,500

2,374,875

28,762,375

106

تشک رویا کودک

130*70

فنری

2 سال

6,000,000

540,000

6,540,000

107

تشک رویا کودک

135*70

فنری

2 سال

6,000,000

 540,000

6,540,000

108

تشک رویا اولترا 4(نوجوان)+ محافظ

180*80

فنری منفصل پاکتی

6 سال

24,400,000

2,196,000

26,596,000

109

تشک رویا بونل 2(نوجوان)

180*80

فنری

5سال

17,700,000

1,593,000

19,293,000

110

تشک رویا بونل 5(نوجوان)

180*80

فنری

2 سال

9,500,000

855,000

10,355,000

111

تخت چوبی با رویه پارچه

200*90

چوبی

1 سال

10,010,000

900,900

10,910,900

112

تخت چوبی با رویه پارچه

200*100

چوبی

1 سال

11,121,000

1,000,890

12,121,890

113

تخت چوبی با رویه پارچه

200*120

چوبی

1 سال

13,343,000

1,200,870

14,543,870

114

تخت چوبی با رویه پارچه

200*140

چوبی

1 سال

15,576,000

1,401,840

16,977,840

115

تخت چوبی با رویه پارچه

200*160

چوبی

1 سال

17,798,000

1,601,820

19,399,820

116

تخت فلزی با رویه پارچه

200*90

فلزی

1 سال

15,400,000

1,386,000

16,786,000

117

تخت فلزی با رویه پارچه

200*100

فلزی

1 سال

17,116,000

1,540,440

18,656,440

118

تخت فلزی با رویه پارچه

200*120

فلزی

1 سال

20,537,000

1,848,330

22,385,330

119

تخت فلزی با رویه پارچه

200*140

فلزی

1 سال

23,958,000

2,156,220

26,114,220

120

تخت فلزی با رویه پارچه

200*160

فلزی

1 سال

27,379,000

2,464,110

29,843,110

121

تشک مهمان 

 یکنفره

اسفنجی 

---- 

4,180,000

376,200

4,556,200

122

 تاج

 90

MDF 

 ----

4,180,000

376,200

4,556,200

123

تاج 

120 

MDF  

 ---- 

5,577,000

501,930

6,078,930

124

تاج 

140 

MDF  

 ---- 

6,501,000

585,090

7,086,090

125

تاج 

160 

MDF  

 ---- 

7,436,000

669,240

8,105,240

126

تاج 

180 

MDF  

 ---- 

8,360,000

752,400

9,112,400

127

محافظ تشک کودک 

135*70 

 پارچه ضدآب

---- 

825,000

74,250

899,250

128

محافظ تشک نوجوان 

180*80 

 پارچه ضدآب 

----  

1,300,000

117,000

1,417,000

129 

محافظ تشک 

200*90 

 پارچه ضدآب 

----  

1,625,000

146,250

1,771,250

130 

محافظ تشک  

200*100

 پارچه ضدآب 

----  

1,800,000

162,000

1,962,000

131 

محافظ تشک  

200*120

 پارچه ضدآب 

----  

2,162,500

194,625

2,357,125

132

محافظ تشک 

200*140

 پارچه ضدآب

---- 

2,525,000

227,250

2,752,250

133

محافظ تشک 

200*160

 پارچه ضدآب

---- 

2,887,500

259,875

3,147,375

134

محافظ تشک 

200*180

 پارچه ضدآب

---- 

3,250,000

292,500

3,542,500

135

محافظ تشک 

200*200

 پارچه ضدآب

---- 

3,612,500

325,125

3,937,625

136

بالش رویا سوپر پلاس

70*50

الیاف میکرو

---- 

2,125,000

191,250

2,316,250

137

بالش رویا 1

70*50

الیاف میکرو

---- 

1,750,000

157,500

1,907,500

138

بالش رویا 2

70*50

الیاف بال فایبر

---- 

 

 

 

تشک رویا ضامنی مطمئن برای استراحت و رویاهای شماست.

 

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.