فواید خوابیدن به پهلو

همان طور که خواب در زندگی هم مردم نقش مهم و حیاتی دارد، اینکه چگونه بخوابیم نیز مساله ای است که به داشتن یک خواب مناسب و راحت کمک میکند، حالت های مختلف خوابیدن میتوان خوابیدن به پشت که در این حالت سر و گردن و ستون فقرات در یک راستا قرار میگیرد و از فشار به خیلی قسمت های بدن جلوگیری می کند، خوابیدن روی شکم که پزشکان این حالت را به هیچ وجه مناسب نمی دانند، خوابیدن به پهلوی راست و پهلوی چپ، که بهترین حالت را خواب روی پهلوی چپ بیان کرده اند، طی تحقیقاتی که انجام شده خوابیدن در این حالت برای همه ی اعضای بدن مناسب بوده  و فوایدی نیز دارد که در اینجا برخی از آن ها را بیان میکنیم.

چرا بهتر است به پهلوی چپ بخوابیم؟

از دلایل مهمی که با دانستن آن ها مدل خواب خود را به پهلوی چپ تغییر میدهید:
1- به قلب شما کمک میکند، خوابیدن بهلوی چپ باعث می شود تا به قلب شما فشار وارد نشود و گردش خون در این حالت بسیار بهتر بوده و راحت تر به قلب شما میرسد، پس بهتر است برای سلامت قلب خود به این حالت بخوابید.
2- کمر درد شما را تسکین میدهد، در طب سنتی به این نتیجه رسیده اند که خوابیدن به پهلوی چپ فشاری که بر ستون فقرات و کمر وارد میکند را کاهش داده و باعث شده تا فرد راحت تر بخوابد و برای کسانی که همیشه دچار کمر درد هستند بسیار توصیه میشود.  
3- اگر دچار سوزش معده میشوید این حالت را برای خوابیدن انتخاب کنید، زیرا معده ما در سمت چپ بدن قرار دارد و خوابیدن روی این سمت بدن از بازگشت اسید معده جلوگیری میکند و سوزش معده را کاهش میدهد، بالعکس آن خوابیدن به پهلوی راست سوزش معده را افزایش می دهد.
4- به افراد باردار توصیه شده تا به پهلوی چپ بخوابند، زیرا این حالت در بهتری رسیدن خون به رحم،جنین و کلیه ها ، جلوگیری از  فشار کبد به رحم و بهبود گردش خون کمک میکند و به همین دلیل پزشکان این حالت از خوابیدن را به زنان باردار بیشتر توصیه میکنند.
برای داشتن یک خواب راحت میتوانید از تشک رویا استفاده کنید.