دوشنبه, 20 مرداد 1399 ساعت 07:14

لیست قیمت تشک رویال

لیست قیمت تشک رویال

لیست قیمت تشک رویال به روز در این صفحه قرار میگیرد . تشک رویال از تولید کنندگان بزرگ تشک و کالای خواب است که محصولات متفاوتی در این زمینه تولید می کند که علاوه بر پخش آن در داخل میهن به کشورهای همسایه نیز صادر میکند .

لیست قیمت تشک رویال به روز در این صفحه قرار دارد .

 


ردیف

مدل محصولات

ابعاد

مشخصات

تضمین کیفیت

قیمت مصرف کننده ریال

1

تشک سوپر فنری آرامش

80* 180

فنر منفصل وcell پاکت

3سال

6/400/000

2

تشک سوپر فنری آرامش

90* 200

فنر منفصل وcell پاکت

3سال

7/000/000

3

تشک سوپر فنری آرامش

120*200

فنر منفصل وcell پاکت

3سال

9/500/000

4

تشک سوپر فنری آرامش

140*200

فنر منفصل وcell پاکت

3سال

10/500/000

5

تشک سوپر فنری آرامش

160*200

فنر منفصل وcell پاکت

3سال

12/000/000

6

تشک سوپر فنری آرامش

180*200

فنر منفصل وcell پاکت

3سال

14/000/000

7

تشک سوپر فنری ویژه

90*200

فنر منفصل وcell پاکت

5سال

9/000/000

8

تشک سوپر فنری ویژه

120*200

فنر منفصل پاکتی

5سال

13/000/000

9

تشک سوپر فنری ویژه

140*200

فنر منفصل پاکتی

5سال

14/500/000

10

تشک سوپر فنری ویژه

160*200

فنر منفصل پاکتی

5سال

16/000/000

11

تشک سوپر فنری ویژه

180*200

فنر منفصل پاکتی

5سال

18/000/000

12

تشک سوپرطبی فنری ممتاز

90*200

فنر منفصل پاکتی

7سال

11/000/000

13

تشک سوپرطبی فنری ممتاز

120*200

فنر منفصل پاکتی

7سال

16/000/000

14

تشک سوپرطبی فنری ممتاز

140*200

فنر منفصل پاکتی

7سال

18/000/000

15

تشک سوپرطبی فنری ممتاز

160* 200

فنر منفصل پاکتی

7 سال

20/000/000

16

تشک سوپرطبی فنری ممتاز

180* 200

فنر منفصل پاکتی

7 سال

22/000/000

17

تشک سوپرطبی فنری ارتوپدیک

90* 200

فنر منفصل پاکتی

9 سال

13/000/000

18

تشک سوپرطبی فنری ارتوپدیک

120* 200

فنر منفصل پاکتی

9 سال

20/000/000

19

تشک سوپرطبی فنری ارتوپدیک

140* 200

فنر منفصل پاکتی

9 سال

22/000/000

20

تشک سوپرطبی فنری ارتوپدیک

160* 200

فنر منفصل پاکتی

9 سال

24/000/000

21

تشک سوپرطبی فنری ارتوپدیک

180* 200

فنر منفصل پاکتی

9 سال

26/000/000

 


 

 

 

 

 

 

 

 
منتشرشده در استعلام